Młynarstwo w ziemi przemyskiej w pierwszej połowie XVII wieku w świetle rejestrów poborowych

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 11 (2002) s. 75-83
Robert Lipelt

 

do góry