"Strój dolno-śląski : Pogórze” [w:] „Atlas polskich strojów ludowych” 1950, cz. III, nr 9 : [recenzja].

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 9, Numer 2 (1954) s. 635

 

do góry