"Dzieje malopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w.”, B. Zientara, Warszawa 1954 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 11, Numer 1 (1956) s. 138-141
Ewa Maleczyńska , Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.)

 

do góry