Toruńskie inskrypcje kościelne do końca XVIII wieku. Cz. 1

Rocznik Toruński, Tom 17 (1986) s. 245-266
Danuta Krakowiecka-Górecka

 

do góry