Relacja państwo-religia w ujęciu islamu i katolicyzmu : studium historyczno-porównawcze na temat sekularyzacji

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 34 (2002) s. 329-352
Krzysztof Kościelniak

 

do góry