Ecological introduction to improvised counterpoint = Ekologiczne wprowadzenie do improwizowanego kontrapunktu

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [3], Numer 2 (2012) s. 216, 460
Nelly Strelhau

 

do góry