Niemieccy "mistrzowie pługa" z XVI wieku

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 32, Numer 4 (1984) s. 541-548
Ulrich Bentzien

 

do góry