Przed wybuchem II wojny światowej : (mniej znane karty historii)

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 3 (1989) s. 91-94
Jerzy Kijowski

 

do góry