"Paul Cazin, diariste, pistolier, traducteur", Danuta Knysz-Tomaszewska, Halina Suwała, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Varsovie 1997; "Actes du colloque Paul Cazin 1881-1963", Anna Nawrocki, Francis Claudon, Dicolor 1998; "Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin", Warszawa 1999 : [recenzja]

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 31, Numer 3 (1999) s. 265-269
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska , Danuta Knysz-Tomaszewska (aut. dzieła rec.), Halina Suwała (aut. dzieła rec.), Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.), Anna Nawrocki (aut. dzieła rec.), Francis Claudon (aut. dzieła rec.), Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.)

 

do góry