Rozwój techniczny kopalni "Król" od połowy XIX w. do r. 1918

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 3, Numer 1 (1955) s. 260-261, 58-79
Jerzy Jaros

 

do góry