"Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku : oddziaływanie walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii religijnej szlachty w okresie reformacji", J. Tazbir, Wrocław 1953 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 8 (1953) s. 316-330
Roman Heck , Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.)

 

do góry