Nieznane listy metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja - ważne źródło do początków unii brzeskiej

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 54 (2010) s. 179-218
Tomasz Kempa

 

do góry