Barokowe wyposażenie kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu w Toruniu w świetle organizacyjno-prawnych uwarunkowań zakonu franciszkanów-reformatów

Rocznik Toruński, Tom 29 (2002) s. 87-116
Peter Machala

 

do góry