Negatywy dawnego Heimatmuseum Westpreussen in Marienwerder w zbiorach Muzeum w Kwidzynie

Dagerotyp : biuletyn Stowarzyszenia Historii Fotografii, Tom 15 (2006) s. 35-67
Sylwia Kawska-Tatara

 

do góry