Szlachta w województwie krakowskim w świetle rejestrów pogłównego z 1622 roku

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 3 (1988) s. 425-456
Anna Laszuk

 

do góry