Regulacja prawna duszpasterstwa wojskowego w Polsce : stan obecny na tle stanu prawnego od konkordatu z 1925 roku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 36 (307) (1996) s. 107-123
Marek Mrówczyński

 

do góry