Konstytucyjna pozycja Skupsztiny SFR Jugosławii : (zagadnienia wybrane)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 27 (196) (1989) s. 89-103
Edmund Mizerski

 

do góry