Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 27 (196) (1989) s. 17-35
Tadeusz Felski

 

do góry