Z problematyki przepisów blankietowych w prawie karnym

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 16 (89) (1978) s. 63-83
Bronisław Koch

 

do góry