Zaślubiny mistyczne św. Katarzyny ze Sieny w kościele parafialnym w Janisławicach : przyczynek do dziejów malarstwa polskiego u schyłku XVI w.

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 10, Numer 2 (1948) s. 109-117, 183
Zbigniew Ciekliński

 

do góry