Zmiany w układzie stosunków pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi jako cel reformy systemu podatkowego : (poszukiwanie rozwiązań instytucjonalnych)

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 34 (284) (1994) s. 61-72
Bogumił Brzeziński

 

do góry