[Sylwetka naukowa prof. dra hab. Jana Łopuskiego].

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 28 (205) (1990) s. 3-4

 

do góry