Przemoc seksualna w dyskursie władzy i opinii społecznej. "Morderstwo na tle seksualnym" (Lustmord) Marii Kolasówny w świetle krakowskiej prasy popularnej lat 1905-1906

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Tom 136 (2009) s. 77-98
Nathaniel D. Wood , Izabela Bakota (tł.)

 

do góry