Poezja średniowieczna i nowołacińska w Polsce jako wyraz kultury chrześcijańskiej

Roczniki Humanistyczne, Tom 32, Numer 3 (1984) s. 95-109
Krystyna Stawecka

 

do góry