Wystawy w Gmachu Głównym

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Tom 29 (1985) s. 165-183
Cecylia Żółtowska

 

do góry