Dołubowo, gm. Dziadkowiec, woj. białostockie. Stanowisko 1 "Kamionka"

Informator Archeologiczny : badania, Tom 9 (1975) s. 173-174
Ludgarda Długopolska

 

do góry