Przesłanki kształtowania się państwowości polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 14 (101) (1978) s. 77-90
Mieczysław Wojciechowski

 

do góry