Rozwój badań naukowych w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w latach 1945-1975

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 12 (86) (1978) s. 85-129
Tadeusz Grudziński, Józef Zając

 

do góry