[W dodatku do Nr 16 Dziennika Urzędowego Guberni Płockiej z dnnia 19 kwietnia 1951 roku...]

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 3, Numer 8 (1958) s. 45
Irmina Wojciechowska

 

do góry