A.I. - sztuczna niewinność

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 41-42(101-102) (2003) s. 320-334, 410-411
Magdalena Radkowska

 

do góry