Skierniewice, St. 8, AZP 62-58

Informator Archeologiczny : badania, Tom 24 (1990) s. 119
Lubomira Tyszler, Anna Marciniak

 

do góry