O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 35 (2003) s. 207-219
Witold Ostafiński

 

do góry