Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku : zmiany struktury majątkowej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 28 (259) (1993) s. 35-60
Krzysztof Mikulski

 

do góry