"Raków, ognisko arianizmu", pod red. S. Cynarskiego, Kraków 1968 : [recenzja]

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 14 (1969) s. 232-234
Janusz Tazbir , S. Cynarski (aut. dzieła rec.)

 

do góry