Śmierć rycerza kresowego i jego "sepulcrum"

Studia Muzealne, Tom 19 (2000) s. 59-71
Tadeusz Bernatowicz

 

do góry