Sztynwag, st. 4, gm. Grudziądz, woj. toruńskie, AZP 31-44/16

Informator Archeologiczny : badania, Tom 30 (1996) s. 73
Bogusława Wawrzykowska

 

do góry