Polacy : ludzie prasy w dziesięciu tomach "Austriackiego Leksykonu Biograficznego 1815-1950"

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 1, Numer 1-2 (1998) s. 11-22
Wiesław Bieńkowski

 

do góry