Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy w 1962 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 267-273
Józef Kaźmierczyk

 

do góry