"Otto Schenking Biskup Wendeński, opat komandatoryjny Sulejowski", Michał Rawita Witanowski, "Kwartalnik Historyczny", 1931, t. 45, z. 1, s. 25-40 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 9 (1933/1934) s. 383
Stanisław Herbst , Michał Rawita Witanowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry