Z historiografii jugosłowiańskiej

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 3 (1967) s. 275-281
Maciej Koźmiński
Title of the reviewed work:
,Zbornik Historijskogo Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umiejetnosti, Vol. 3-5, 1960-1963 , ,
,Historijskij Zbornik, God. XII, XIV, XV, XVII, 1960-1964 ,

 

do góry