"Po traktacie ryskim. Stosunki polsko-radzieckie 1921-1923", Jerzy Kumaniecki, Warszawa 1971 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 8 (1972) s. 189-191
Wiesław Balcerak , Jerzy Kumaniecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry