"Bonifratrzy w Wilnie (1635-1843-1924) : szkic z opieki społecznej w Wilnie", Stefan Rosiak, Wilno 1928 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 1-2 (1930) s. 370-374
, Stefan Rosiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry