Wybrane zagadnienia narracji obrazowej na przykładzie "Apokalipsy z Angers"

Roczniki Humanistyczne, Tom 47, Numer 4 (1999) s. 47-66
Jowita Patyra

 

do góry