Nieznany obraz C. D. Renesse'a

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 16, Numer 2 (1954) s. 244-250
Michał Walicki

 

do góry