Dreptanie w miejscu : promocja filmu dokumentalnego w latach 1945-1946

Kwartalnik Filmowy, Tom 24, Numer 43(103) (2003) s. 288, 78-92
Jolanta Lemann-Zajiček

 

do góry