Jak patrzeć na Kallimacha?

Kwartalnik Historyczny, Tom 73, Numer 1 (1966)
Jerzy Zathey

 

do góry