Statuty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : analiza porównawcza dokumentów

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 14 (139) (1983) s. 51-74
Ryszard Jadczak

 

do góry