"Trzy polskie lub z Polską związane mapy świata ("mappae mundi") na tle zawierających je łacińskich kodeksów średniowiecznych", Edward Schnayder, Kraków 1982 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 29 (1985) s. 243
J. Strz. , Edward Schnayder (aut. dzieła rec.)

 

do góry