"Wielka transformacja : uwarstwienie społeczne i standard życia w Królestwie Polskim w latach 186-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych", Michał Kopczyński, Warszawa 2006 : [recenzja]

Historyka : studia metodologiczne, Tom 36 (2006) s. 162-163
Iwona Frączek , Michał Kopczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry