"Inimici capitales" : z dziejów ideologii politycznej w czternastowiecznej Wielkopolsce

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 17 (117) (1981) s. 81-92
Tomasz Nowakowski

 

do góry